Welcome To Creative Talk Conference (CTC)

Our Speakers

วิทการ จันทวิมล

รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ศิวัตร เชาวรียวงษ์

CEO of GroupM (Thailand) and Director of Digital Advertising Association Thailand (DAAT)

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

CEO at Show No Limit และ Host of #beartai Tech Contents

สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

CEO of RGB72 and Founder of Creative Talk

รวิศ หาญอุตสาหะ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และ Mission to the Moon

อริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ณัฐพล ม่วงทำ

เจ้าของเพจ "การตลาดวันละตอน" และ อาจารย์วิชา Data-Driven Communication ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พัชระพล กาญจนสิริภักดี

Growth and Innovation Manager of DKSH Smollan Field Marketing (Thailand) Limited

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO of iTAX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

Founder and CEO of Trick of the Trade Co.

อภิชาติ ขันธวิธิ

Managing Director at QGEN / HR The Next Gen

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza

สันติ ลอรัชวี

Co-founder, PRACTICAL School of Design

สมบัติ งามเฉลิมศักดิ์

Office Design Specialist and Founder of Paperspace

มัณฑิตา จินดา

Founder and Managing Director of Digital Tips Academy

ชลธิชา แสงพันธุ์

Co-Founder and CMO of Analytist Company Limited

ชญานิศ จําปีรัตน์

Content Creator of 'Future Trends'

พิยะดา หาชัยภูมิ

จิตแพทย์ และ นักแต่งเพลง ผู้ก่อตั้งเพจ Unlocking Happiness

พลสัน นกน่วม

Co-founder Get Talks Podcast

พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน

Co-founder : Glow Story , License Holder : TEDxBangkok

พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

Founder and Creator of Ad Addict

ท้อฟฟี่ แบรดชอว์

Founder and Creator of ท้อฟฟี่ แบรดชอว์

ขจร เจียรนัยพานิชย์

Managing Director at Mango Zero and Founder at Macthai

ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี

Founder & CEO of ‘Smart ID Group’ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ‘anitech’

สโรจ เลาหศิริ

Co-founder & Chief Marketing Officer of ‘Rabbit's Tale’

ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

ผู้ก่อตั้ง Penguin Eat Shabu

ประสาน อิงคนันท์

เจ้าของเพจ “มนุษย์ต่างวัย”

เอกลักญ กรรณศรณ์

ผู้ก่อตั้ง Brandthink

นัฎฐกร ปาระชัย

ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือออนไลน์ Readery

นิธิ สัจจทิพวรรณ

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ MyCloudFulfillment

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com

ยอด ชินสุภัคกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Wongnai

อภิรัตน์ หวานชะเอม

Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด

วรรณา สวัสดิกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Silveractif และผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจการตลาด

วรรณภาณี ทัศนาญชลี

CEO and Head of Retail Analytics at RETAILATURE and NEXTBEST.AI

ฉวีวรรณ คงโชคสมัย

Managing Director at rgb72 and Organizer of Creative Talk Conference

ธรรศพลฐ์​ แบเลเว็ลด์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ “TK Park”

เปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์

Co-Founder & CEO of Storylog & Fictionlog

มารุต ชุ่มขุนทศ

CEO and Founder at Class Café

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

นักเขียน และผู้แปลหนังสือ Wabi Sabi

ปัญชรี สิทธิเสนี

Country Head Thailand at MediaDonuts

ภูมิชาย บุญสินสุข

Creative Director & Podcast Director THE STANDARD

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

บรรณาธิการบริหาร a day